Term or phrase :
Source Language : Target Language :
academic
Created : 9/25/2013   Source Language : English  Target Language : French  Answers : 6
abroad
Created : 9/23/2013   Source Language : English  Target Language : French  Answers : 6
circulation
Created : 9/23/2013   Source Language : French  Target Language : English  Answers : 6
Bank
Created : 9/22/2013   Source Language : English  Target Language : Sinhalese  Answers : 3
50
Created : 9/20/2013   Source Language : English  Target Language : Arabic  Answers : 15
bitter truth
Created : 9/20/2013   Source Language : English  Target Language : Yoruba  Answers : 2
wood
Created : 9/19/2013   Source Language : English  Target Language : French  Answers : 7
chasse
Created : 9/19/2013   Source Language : French  Target Language : English  Answers : 6
les poissons
Created : 9/19/2013   Source Language : French  Target Language : English  Answers : 6
office
Created : 9/19/2013   Source Language : English  Target Language : French  Answers : 6