If the Tenancy Support Team leaflet is not available please ask for information
Created : 8/9/2004   Source Language : English  Target Language : Somali  Answers : 5
  NameAnswer Rating
Ahmed hassan hadii kooxda ijaar cawinta lifaaqooda la hayn minfaladka wadii qaybta qabaarka ama xoghaynta
Suleiman Borei Haddii warqada Taakuleyta Kooxda Kireynta aan la heli karin fadlan warso macluumaad
Mohamed Addow Haddi kiro caawiyaha kooxda warqadiis aysan oolin fadlan waydii wax macluumad ah
ahmed mohamed souleiman haddii manshuur koox caawineedka kirada la waayo, fadlan ka codso war miiska qaabbilaadda amma garaac telefoon kan 020 7364 5544
ayan isaq house guri