The atomic number indicates the number of protons within the core of an atom. The atomic number is a
Created : 3/1/2007   Source Language : English  Target Language : Albanian  Answers : 11
  NameAnswer Rating
Soni Paso Numri atomik tregon numrin e protonëve brenda berthames se atomit.
edita edita Numri atomik nenkupton numrin e protoneve ne berthamen e nje atomi. Numri atomik eshte
Anxhela Cikopano Numri atomik përfaqëson numrin e protoneve që gjenden në bërthamë. Numri atomik është një...
Alban AGUSHI Numri i atomeve do te thote numri i protoneve mbrenda berthames se atomit. Numri i atomeve eshte
Sherafedin Mustafa Numri i atomeve tregon numrin e protoneve ne berthamen e atomit.
imer gucati numri atomik ndikon ne numrin e protoneve pa nderhyr ne atome numri atomik eshte
Edit Nito Numri atomik tregon numrin e protoneve ne brendesi te berthames se nje atomi. Numri atomik eshte nje
J K Numri atomik tregon numrin e protoneve brenda berthames se nje atomi. Numri atomik eshte
Mirlinda Lluka numri atomik tregon numrin e protonëve në kuadër të bërthamës së një atomi. Numri atomik është një
Lavdi Zymberi Pyetje
12